بلبرینگ

بلبرینگ FAG

بلبرینگ FAG

[vc_row ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg94acc5ea9bb”][vc_column]

بلبرینگ FAG مدل 6203 2RS

58,910 تومان
بلبرینگ FAG مدل 6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg03 http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgRS  از محصولات است که در بازار فروش فوق العاده ای داشته و با خرید آن

بلبرینگ FAG مدل 6210

245,260 تومان
بلبرینگ FAG مدل 6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg10 در سایز های  http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg0  – 90 – 50   میلی متر توزیع می شود و به یکی

بلبرینگ FAG مدل 22215 EM

1,235,918 تومان
سایز این بلبرینگ 31  - 130 -  75   میلیمتر میباشد.

بلبرینگ FAG مدل 6000 ZZ

36,067 تومان
سایز این بلبرینگ 8 - 26 -  10   میلیمتر میباشد.

بلبرینگ FAG مدل 6217 ZZ/C3

1,115,693 تومان
این بلبرینگ FAG مدل 6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg17 ZZ/C3 دارای قیمت بسیار مناسبی بوده و در مقایسه با کیفیت و عملکرد که محصول

بلبرینگ FAG مدل NJ 1009 EM/C3

925,362 تومان
در این متن می خواهیم در مورد یکی دیگر از برند های بلبرینگ صنعتی به نام FAG که ساخت کشور

بلبرینگ FAG مدل 6308 ZZ/C3

330,620 تومان
بلبرینگ FAG مدل 6308 ZZ/C3 سایز این بلبرینگ FAG مدل  6308  (ZZ/C3    (http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg3  – 90-  40  میلیمتر میباشد .

بلبرینگ FAG مدل 6005 2RS

69,731 تومان
این بلبرینگ FAG مدل 6005 http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgRS دارای کیفیت بسیار مناسبی می‌ باشد که به همین دلیل جز محصولات پر فروش

بلبرینگ FAG مدل 6010 P6

1,619,323 تومان
بلبرینگ FAG مدل 6010 P6 یکی از انواع بلبرینگ های محبوب نزد مشتریان خود می باشد که امروزه شاهد استفاده
[vc_empty_space ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg94acc5ea9ca”][vc_btn title=”محصولات بیشتر از بلبرینگFAG” color=”sky” align=”center” link=”url:https%3A%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgF%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgFfidargostar.net%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgFproduct-category%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgF%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5d8%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5a8%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5d9%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg584%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5d8%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5a8%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5d8%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5b1%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5db%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg58c%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5d9%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg586%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5da%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg5af%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgFfag%http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgF|target:_blank” ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg94acc5ea9cc”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg94acc5ea9cd” ovic_hidden_markup=””]

 

 

امروزه بلبرینگ ها به ویژه انواع بلبرینگ FAG یکی از قطعات مهم و پرکاربرد صنعتی محسوب می شوند که در برند ها و کیفیت های متفاوتی تولید می شوند. هر کس باید با توجه به نیاز خود و نوع دستگاه صنعتی ای که استفاده می کند از انواع آن استفاده کند.

اگر برای خرید این قطعه ی صنعتی تنها فاکتور مورد نظر شما ارزان بودن آن باشد، نمی توانید بهترین برند را برای دستگاه خود انتخاب کنید.

با خرید برند های ارزان هزینه های خود را در آینده افزایش خواهید داد زیرا اگر این قطعه خراب شود یا بشکند زیان مالی سنگینی به دستگاه های صنعتی وارد می شود.

از ویژگی های بارز بلبرینگ fag:

برخی از مهم ترین ویژگی های بلبرینگ های FAG که توجه صنعتگران زیادی را در سراسر جهان به خود معطوف کرده است عبارتند از:

 • استحکام و مقاومت بلبرینگ fag
 • طول عمر بالای این بلبرینگ
 • روانکاری و همچنین آب‌بندی مناسب آن
 • کارایی این محصول حتی در شرایط سخت و حساس
 • حفظ کیفیت بالای خود
 • استفاده از متریال های بسیار مرغوب در هنگام ساخت این بلبرینگ ها
 • سخت کاری آن جهت افزایش مقاومت سایشی برینگ و ساچمه

بلبرینگ و رولبرینگ FAG اف آ گ:

شرکتی آلمانی به نام fag که از سال های گذشته تا به امروز سهم بزرگی از بازار صنعتی را از آن خود کرده است ، بلبرینگ هایی با کیفیت بسیار بالا تولید می کند. بلبرینگ های این شرکت بنا به داشتن سطح کیفی بسیار بالا در انواع طیف های صنعتی کاربرد دارند و از نمونه های گسترده ای نیز برخوردارند. انواع این بلبرینگ ها را می توانید از طریق مراجعه به سایت ما تهیه و خریداری نمایید. محصولات این شرکت از ویژگی های گوناگونی برخوردارند و به دلیل داشتن سطح کیفی بالا مورد توجه اکثر صنعتگران قرار می گیرند.

شرکت FAG که در کشور آلمان مسقر است در تمامی بخش های صنعتی ازجمله ماشین آلات، نیروگاه های بادی، صنایع هوایی و… فعالیت دارد.

این شرکت از سال http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg001 زیر مجموعه گروه Schaeffler  قرار گرفت.

گروه شفلر شرکتی آلمانی است که در زمینه تولید بلبرینگ و رولبرینگ صنعتی فعالیت می کند.

شرکت FAG با یک ایده ی بسیار جالب و متفاوت توانست تا به موفقیت رسید.

فردریک فیشر برای اولین بار در سال 1883 با اختراع ماشین توپ سنگ زنی، امکان تولید حجم زیادی از توپ های فولادی کاملا گرد را ایجاد کرد.

با تولید این توپ های گرد فولادی پایه و اساس کل صنعت بلبرینگ بنا شد.

همان طور که گفتیم شرکت فاگ شرکتی پیشرو و مبتکر در زمینه تولید انواع محصولات صنعتی است و بلبرینگ هایی با کاربرد های متفاوت تولید می کند.

به عنوان مثال بلبرینگ های با دقت بالا برای شاتل فضایی یا ایرباس 380، بلبرینگ برای چرخ اتومبیل های سواری و یا انواعی که مخصوص توربین های بادی هستند و…

درباره ی ما:

علاوه بر خرید و فروش بلبرینگ ذکر شده در سطر های بالا می توانید جهت خرید بلبرینگ اس کا اف با بالا ترین کیفیت و‌ در عین داشتن اصالت کالا با بهترین قیمت و همچنین اطلاع از قیمت محصولاتی نظیر قیمت و فروش و خرید یاتاقان ها می توانید به سایت شرکت فیدارگستر مراجعه نمایید.
همچنین خرید انواع بلبرینگ ها نظیر بلبرینگ skf که از جمله بهترین نوع این قطعات صنعتی است را می توانید از طریق مراجعه به سایت ما خریداری نمایید که خوشبختانه امکان تهیه آنها به صورت آنلاین نیز وجود دارد.

بازرگانی بلبرینگ فیدارگستر در زمینه واردات بلبرینگ FAG , بلبرینگ کف گرد, بلبرینگ های شیار عمیق FAG , همچنین فروش بلبرینگ در برندهای معتبر جهانی دیگر از جمله بلبرینگ INA,بلبرینگ FAG,بلبرینگ SKF و سایر برند های متنوع دیگر آن به علاوه فروش یاتاقان صنعتی و توزیع محصولات صنعتی دیگر همانند انواع روغن صنعتی و گریس ها، زنجیر صنعتی، نخ نسوز و انواع یاتاقان صنعتی فعالیت می کند و این محصولات صنعتی را به شما عزیزان ارائه می کند.

فیدارگستر واردکننده انواع بلبرینگ FAG در ایران می باشد که شما عزیزان می توانید یا به صورت آنلاین از طریق صفحه ی فروشگاه بلبرینگ این وب سایت و یا به صورت حضوری با مراجعه به شرکت ما محصول مورد نیاز خود را تهیه کنید. با خرید از ما از اصالت کیفیت محصولات خود مطمئن باشید.

همچنین برای اطلاع ازقیمت و خرید و فروش بلبرینگ صنعتی FAG رولبرینگ نمایندگی فروش در ایران و قیمت بلبرینگ در سایر برند ها و همچنین قیمت یاتاقان های صنعتی و … کافی است تا از طریق صفحه ی تماس همین وب سایت با ما در ارتباط باشید.

با ما در بازرگانی بلبرینگ فیدارگستر همراه باشید.

..

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”فروش ویژه” color=”black” style=”shadow”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

بلبرینگ DPI مدل 67048/10

34,914 تومان
بلبرینگ DPI مدل 67048/10 امروزه برند های مختلفی از بلبرینگ صنعتی در سراسر دنیا تولید و صادر می گردد.یکی از

بلبرینگ DPI مدل 6207 2RS

32,296 تومان
بلبرینگ DPI مدل 6http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg07 http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgRS یکی از انواع بلبرینگ های پر مصرف در صنایع مختلف است و در مورد سایز

بلبرینگ DPI مدل 6302 2RS

13,093 تومان
بلبرینگ DPI مدل 630http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpg http://fidargostar.net/wp-content/uploads/http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp0http://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webphttp://fidargostar.net/wp-content/uploads/2022/06/p-16.webp/06/blog-new-5-min.jpgRS صنعتی دارای کیفیت مناسبی است که باعث شده تا خریداران زیادی برای داشتن این محصول
[/vc_column][/vc_row]

مطالب مرتبط

39 نظر در “بلبرینگ FAG

 1. امیر علی نوابی گفت:

  من از محصولاتتون خیلی راضیم و ممنون برای قیمت های مناسبتون

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   خداروشکر که مشتریامون از محصولاتمون راضی هستند

  2. حامدی گفت:

   واقعا کیفیتای عالی دارن

 2. نوید صادقی گفت:

  ممنون بابت اطلاعات کاملتون و اینکه ایا در تعطیلات هم فروش دارید؟

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   بله دوست عزیز شما می تونید حتی در ایام تعطیل سفارش بدید .ما محصول سفارش داده شده رو به صورت رایگان به سراسر ایران براتون می فرستیم

 3. بهنام گفت:

  سلام ایا بلبرینگ تمام سرامیک میتونه ضربات که به چرخ موتور سیکلت وارد میشه رو تحمل کنه و نشکنه.؟

 4. آیا بلبرینگ22217EK/c3 برند SKF موجود هست؟

  1. محمد گفت:

   حتما ازشون خرید کنید کیفیت کاراشون عالیه

 5. شرکت ما روانکار های مناسبی برای بلبرینگ های fag دارد با دیدن محصولات ما بهترین خرید را برای خود انجام دهید

  1. دلاوری گفت:

   منروانکار مناسب میخوام از کجا می تونم تهیه کنم؟

   1. مدیر فیدارگستر گفت:

    به سایت روغن صنعتی ما مراجعه کنید fidaroil.com

   2. علی گفت:

    از سایت fidaroil.com میتونید همه ی روانکارهای مد نظرتون رو خریداری کنید

 6. https://fidaroil.com/category/-/ گفت:

  ممنون از کیفیت های خوبتون .من اگه بخوام به صورت عمده بلبرینگfag بخرم شما می فروشید تعداد؟

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   سلام دوست عزیز بله ما فروش عمده ی بلبرینگfag هم داریم کافی است با ما تماس بگیرید

 7. مهدی گفت:

  ما سفارش بدیم می تونید برامون محصول رو بفرستید؟

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   سلام دوست عزیز بله ما ارسال رایگان داریم

 8. احمد گفت:

  محصولاتتون تخفیف هم می خوره؟

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   بله بعضی اوقات تخفیف هم داریم برای اطلاع دقیق باید با شماره 02166645109 تماس بگیرید

 9. سامان گفت:

  میشه حضوری هم خرید کرد؟

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   بله آدرس ما: تهران-شادآباد-بازارآهن – بلوار طاووس مجتمع هفده شهریور بلوک جA طبقه دوم پلاک 141

  2. حسین گفت:

   من ازشون چندتا بلبرینگ fag حضوری گرفتم آدرسشون تو هم تو کامتا هست هم تو صفحه تماس با ماشون

 10. رسول گفت:

  آیا می شه هزینه ی خرید رو درب محل کار پرداخت کرد

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   سلام دوست عزیز بله امکان پذیر است

 11. میشه هزینه محصول رو بعد تحویل پرداخت کرد؟

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   درود دوست عزیز بله ما با الو پیک برای شما محصول رو می فرستیم و شما می تونید درب محل کار خود پرداخت کنید

 12. وحید گفت:

  ممنون از کیفیت های خوبتون از سایت ما هم دیدن کنید

 13. شایان گفت:

  به شدت محصولات با کیفیتشونو توصیه میکنم

  1. حاتمی گفت:

   شما خرید کردین ازشون

   1. شایان گفت:

    بله واقعا خدمت رسانی و محصولاتشون حرف نداره

 14. همدانی گفت:

  سلام بلبرینگ ناچی موجود دارین

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   سلام بله انواع بلبرینگ از جمله بلبرینگ ناچی موجوده
   https://fidargostar.net/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C/

 15. زینعلی گفت:

  ممنون از اطلاعات خوبتون

 16. زاهدی گفت:

  سفارش من رسید ممنون از پاسخگویی و ارسال به موقعتون

  1. مدیر فیدارگستر گفت:

   خواهش می کنم

 17. احمدی گفت:

  سلام یاتاقان هم دارین

 18. رضایی گفت:

  ممنون از سابت کاملتون

 19. همدانی گفت:

  بلبرینگ اس کا اف هم دارین

 20. رضایی گفت:

  عمده هم دارین؟

نظرات بسته شده اند.