بلبرینگ

بلبرینگ با توجه به پسوند ها معنی و کاربرد متفاوتی دارند،بعبارتی پسوند های به کار رفته بعد از شماره بلبرینگ :

طرح های داخلی  اصلاحی این تجهیز از نوع و ابعاد مشابه، معنی هر کدام  از علائم  معمولا مربوط به آن و سری های مختلف مورد نظر می باشند.

مثال :  7205   BE    یاتاقان ساچمه ای  یک ردیفه  مایل باز  اولیه تماس 60″  و  طرح داخلی اصلاح شده است .

طرح خارجی  بلبرینگ :

2F – یاتاقان  Y  بادر پوش  در هر طرف  .

2FF- یاتاقان Y با در پوش نمد دار  در هر طرف.

G  –  یاتاقان ساچمه ای یک ردیفه مایل جهت مونتاژیونیور سال هرگاه به صورت پشت به پشت استفاده شود دارای لقی محوری داخلی جزیی می باشد .

K –  سوراخ مخروط مقدار شیب 1:12   در قطر .

K30 – سوراخ مخروط مقدار شیب 1:30 در قطر.

N –  شیار خار در حلقه خارجی بلبرینگ.

NR  – شیار خار در حلقه خارجی با خار فنری .

N2 – دو شیار واقع روی قطر در یک گوشه خارجی حلقه خارجی .

RS1 – در پوش آب بندی لاستیک مصنوعی با مغزی فولادی در یک طرف یاتاقان .

2RS1 –در پوش آب بندی لاستیک مصنوعی با مغزی فولادی در دو طرف یاتاقان .

X  – ابعاد خارجی اصلاح شده جهت مطابقت با استاندارد   ISO .

Z –  در پوش آب  بندی فلزی در یک طرف یاتاقان .

2Z – –  در پوش آب  بندی فلزی در دو طرف یاتاقان .

Z+N –ZN . در پوش آب بندی فلزی در یک طرف شیار خار در طرف دیگر   .

Z+NR-ZNR  . مانند ZN ولی با یک خار  فنر ی .

قفسه یا چنگ بلبرینگ :

F – قفسه فولادی ماشینکاری شده یا چدن ریخته گری مخصوص .

J – قفسه فولادی پرسکاری شده سخت نشده .

L – قفسه  از آلیاژهای سبک ماشینکاری شده .

M – قفسه برنجی ماشینکاری شده در بلبرینگ .

P – قفسه  تزریقی از پلی آمید 6.6 تقویت شده با فایبر گلاس  .

T – قفسه از رزین فنو عولیک تقویت  شده  با بافته ها (مثلا  پارچه ) .

TH – قفسه از رزین فنوعولیک تقویت شده با جای رینگ  .

TN – قفسه تزریقی از مواد پلی آمید در بلبرینگ.

TN9 –  قفسه تزریقی از پلی آمید 6.6 تقویت شده با فایبر گلاس .

Y – قفسه برنجی پرسکاری شده بعداز حرف کد نوع قفسه و مواد ممکن است حروف  AوB به ترتیب نشان می دهند که قفسه در حلقه خارجی و حلقه داخلی بلبرینگ به طور هم مرکز با آن نصب شده است .

V-  یاتاقان ساچمه ای یا غلتکی بدون قفسه .

سایر مشخصه های یاتاقان های غلتکی :

پسوند زیر بعد از علاعم فوق و خط مایل آورده می شود .

دقت  یاتاقانها (بلبرینگ) :

P6   دقت طبق کلاس  ISO 6  .

P5 دقت  طبق کلاس  ISO 5   ( بزرگتر از P6 ).

P4  دقت طبق  کلاس   ISO  4  (بزرگتر از P5).

SP دقت ویژه با دقت ابعادی شبیه به P5   و دقت دوران شبیه  P4  .

UP  دقت ویژه فوق العاده بالا با دقت ابعادی شبیه به  P4 و دقت دوران بزرگتر از P4 .

لقی  داخلی بلبرینگ :

C1     لقی کمتر از  C2

C2    لقی کمتر از نرمال

C3    لقی بیشتر از نرمال

C4 لقی بیشتر از C3

C5   لقی بیشتر از C4

وقتی دقت یاتاقان با لقی داخلی ترکیب می شود حرف  C حذف میگردد مثلا P62=P6+C2 .

لرزش :   صدا

Q6   سطح لرزش پایین تر از نرمال

Q06  حداکثر سطح لرزش پایین تر از نرمال

Q6+Q06     Q66

خواص حرارتی بلبرینگ :

حلقه های داخلی و خارجی آنها (یا شافت  و پوسته ) که با پسوند های زیر مشخص می شوند برای دمای کاری پایداری بیشتر از نرمال می توانند به کار رود :

SO    تا  +150 C

S1    تا +200 C

S2   تا +250 C

S3   تا +300 C

S4  تا +350 C

مشخصه روغنکاری بلبرینگ:

W20 سه سوراخ روغنکاری در حلقه خارجی .

W33  شیار دایروی محیطی و سه سوراخ روغنکاری در حلقه خارجی .

روانساز ها :

پسوند های مربوط محدوده دمای گریس را بیان می کند :

HT  گریس دما بالا (از  -20 Cتا +130 C).

LT   گریس دما پایین (از  -50 Cتا +80 C).

LHT گریس دما بالا و پایین (از  -40 C تا +140 C).

MT  گریس دما میانگین (از -30 C تا +110 C ).

پسوند MT  فقط برای مواردی به کار می رود که گریس مصرف شده گریس غیر استاندارد باشد.

البته فروش بلبرینگ مقتضی شرایط کاربرد آن درصنعت میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فروش بلبرینگ،روغن صنعتی،تسمه دانگیل وهانگ چانگ،زنجیرصنعتی  دیگر محصولات قابلیت اطمینان روانکاری، لطفا با شرکت فیدارگستر تماس بگیرید.

02166695018

09122966617